Ytbehandligs lösningar

Betongkonstruktioner utomhus kan se grå och trista ut. Kalkutfällningar har blivit vanligare på grund av högre betongkvaliteter. På kontinenten har man ofta målat sina betongbroar med gott resultat. Ytbehandling kan också öka konstruktionens livslängd. Syftet har varit att utarbeta praktiskt användbara rekommendationer för målning av broar och andra anläggningskonstruktioner av betong.

De krav som ställs på ytbehandlingar gäller i huvudsak utseende

  • skydd mot karbonatiseringen
  • skydd mot kloridinträngning och förmåga att hindra betongens vattenabsorption
  • vattenånggenomsläpplighet
  • vidhäftning
  • beständighet
  • spricköverbryggande förmåga

Man brukar dela in ytbehandlingar i Fem kategorier efter graden av inträngning i betongen samt skikttjockleken hos den färdiga behandlingen:


1. Impregneringar – icke filmbildande
2. Impregneringar – portätande, helt eller delvis filmbildande
3. Förseglingar – filmbildande
4. Beläggningar
5. Reparationer

Reparation, ytskydd och förstärkning

Vi har produkter och systemlösningar för att reparera, gjuta och förstärka betongkonstruktioner som uppfyller villkoren enligt EN 1504 och AMA Anläggning 20. Inom betongreparation har vi produkter för sprutning, gjutning och lagning.

Impregnering

Ytskydd

Betongreparationer

Lösningar för ditt projekt:

Renovera bostadshuset och öka dess livslängd

Balkonger, loftgångar, trappor

Parkeringshus och garage