Injektering – Skellefteå

PLE BETONGRENOVERING & INJEKTERING AB – VI ÄR STÖRST PÅ INJEKTERING I NORRLAND

Välkommen till PLEAB!
Vi har lång erfarenhet i branschen, och utför bland annat injektering i berg & betong, golvreparationer av hårda golv, alla förekommande typer av mjukfogning.

Samtliga arbeten utförs företrädesvis på totalentreprenad. 
Våra kunder är allt från byggföretag, kommuner, landsting, fastighetsbolag och
myndigheter, men även privatpersoner.

Vår huvudsakliga inriktning har utvecklats till att bistå med kunskap för bygg- och anläggnings-konstruktioner, samt utförande för tätning och förstärkning av konstruktioner baserat på injektering.

PLEAB har lång erfarenhet av injekteringsmaterial, injekteringsutrustning, injekteringsstål och Injekteringslangar.

Vi erbjuder marknaden speciella produkter som vi arbetar med, genom våra leverantörer för lagning och förstärkning av betongkonstruktioner.

Trots att betong som material är väldigt hållbart bryts det ändå ned med tiden. Således är det viktigt att tillse att en betongkonstruktion behöver underhållas och repareras för att få så lång livslängd som möjligt. Att det blir sprickor i betong är i sig inget ovanligt men åtgärdas det inte i tid kan det orsaka problem. Vanligt förekommande problem som kan uppstå när det blir sprickor i betongen är minskad hållfasthet i konstruktionen som därmed ger upphov till armeringskorrosion genom karbonatisering och kloridinträngning. Av den anledningen är det mycket viktigt att täta och laga sprickor i betong i tid.

Vanligt förekommande problem som kan lösas med injektering är:

– Vattenläckage vid golv/vägg.
– Sprickor.
– Otäta hissgropar eller rörgenomföringar.
– Fuktade väggpartier.
– Krympsprickor i grund.
– Vibration och stomljud i golv.
– Håligheter under plattan
– Sjunkande grunder

Sprickor och läckage i betongkonstruktioner ovan jord. När detta sker används injektering som metod och den främsta metoden att välja är keminjektering. Denna metod är effektiv när man vill förhindra eller laga exempelvis sprickbildning eller vattenläckage. När vi utför injektering i betong använder vi en-komponents polyuretan. Detta medel gör det möjligt för oss att kontrollera härdningsförloppet och är särskilt lämpligt vid tätningssituationer med kraftiga vattenflöden då det bland annat polymeriserar vid kontakt med vatten.

Några av de tjänster vi erbjuder:

– Injektering i betongkonstruktioner och berg.
– Alla förekommande typer av mjukfogning, t ex sanitet-ljud-brand.
– Golvreparation av hårda golv.
– Impregnering & målning golv.
– Dammfri blästring
– Vattentätning vid fuktproblem

Exempel på våra kunder:

– Industrin
– Vattenkraften
– Trafikverket
– Byggentreprenörer
– Fastighetsägare
– Gruvnäringen
– Banverket
– Privata sektorn

Kontakta oss på KONTAKT

Vi återkopplar därefter till dig och bokar tid för ett platsbesök för att bedöma omfattning och material samt tidsåtgång.
Därefter ger vi dig ett pris- och åtgärdsförslag.
Vi har alla licenser & utbildningar för ändamålet.